Informatie:


Beste ouder,

Via deze website kan u zelf opvangmogelijkheden aanvragen.


Alvorens u gebruik kan maken van deze toepassing,
moet uw kindje ingeschreven zijn in onze buitenschoolse opvang.


Wenst u uw kindje in te schrijven in een van onze vestigingen,
neem dan contact op met de plaatselijk verantwoordelijke van de vestiging.

De contactgegevens vindt u terug op www.tierlantijn.be

Bij inschrijving ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord
waarmee u zich dan kan aanmelden.

OLO-Rotonde vzw
Miksebaan 264 B
2930 Brasschaat
tel.: +32 03 6900394
email: boekhouding@tierlantijn.be